anasayfa    |    birlik hakkında     |    kaplıca suyunun özellikleri    |    foto galeri   |    video galeri     |    konaklama     |     Sivas Hakkında     |     iletişim bilgileri   
   
 

 DUYURU VE İLANLAR

 

» Sıcak Çermikte Rehabilite Çalışmaları

Uzun sürededir her bakımdan tadilata alınan Sıcak Çermik Kaplıcamız şimdi daha güzel... devamı »


» Sıcak Çermikte Rehabilite Çalışmaları

Uzun sürededir her bakımdan tadilata alınan Sıcak Çermik Kaplıcamız şimdi daha güzel... devamı »


» Sıcak Çermikte Rehabilite Çalışmaları

Uzun sürededir her bakımdan tadilata alınan Sıcak Çermik Kaplıcamız şimdi daha güzel... devamı »


 

 BAĞLANTILAR

  Sivas İl Özel İdaresi
  Sivas Belediyesi
  Kalın Belediyesi
  Resmi Gazete
  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

KÜLTÜR TURİZMİ

Behram Paşa Hanı : İlimiz merkez, Paşabey Mahallesinde bulunmaktadır. 1576 Yılında Sağır Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. Dış duvarların ön cephesi kesme taştan, diğer cepheler moloz taştan yapılmıştır. İç cepheler ve revakların tamamı kesme taştandır. 49x49 metre ebatlarındaki yapı iki katlı olup, giriş kapısının iki yanından üst kata çıkılır. Giriş kapısının tam karşısında alt katta iki büyük alan vardır. Hanın bir de ahır kısmı mevcuttur.

           Güney yönünde dışa taşıntılı, sivri kemerli bir giriş cephesi, girişin üzerinde üç dilimli kemere sahip iki penceresi yer almaktadır. Pencerelerin sağ ve solunda aslan motifi işlenmiştir. Halk arasında Taş Han olarak da bilinmektedir.

Taşhan: İki katlı, ortası açık avlulu kesme taştan inşa edilmiştir. Kitabesi bulunmayan Taşhan'ın mimari üslubu bakımından 19.yy. yapıldığı sanılmaktadır. Üzeri açık olan iç avlu ortasında çift başlı aslan başlarının ağzından su akan bir taş havuzu bulunmaktadır. İç avluya doğu, kuzey ve güney yönlerinde bulunan kapılardan girilmektedir. İç avlunun kuzey ve güney yönleri revaklı olup, revak gerilerinde dükkanlar sıralanmıştır.

Subaşı Hanı: İlimiz merkezinde, Paşabey Mahallesindedir. Hanın alt katının dış duvarları moloz taştan, iç bölümleri ise tuğladandır. Üst katın tamamı yığma   tuğladan yapılmıştır. Üst tabliyesi betonarme olup, çatı örtüsü kiremittir. Hanın arka kısmında moloz taştan yapılmış bir develik vardır. Hanın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Han çarşı ve büro olarak kullanılmaktadır.

          1525 yılında vefat eden Sivas Valisi Sinan Paşa tarafından yaptırıldığı bilinen 25x40.5 metre ebatlarındaki han ortası açık avlulu, iki katlı Osmanlı dönemi yapılarındandır.

Handere (Mirçinge) Hanı: Sivas İli, Divriği İlçesi, Handere Köyündedir. 10x13 metre ebatlarındaki hanın açık avlusu büyük ölçüde yıkıntıya uğramış, kitabesiz bir kalıntıdır. Harabe durumundadır. Hanın mülkiyeti Vakıflar  Genel Müdürlüğüne aittir. Şuanda han kullanılmıyor.

          XIII.y.y'da inşaa edildiği ve Mengücekoğulları devrine ait olduğu sanılmaktadır.

Alacahan Kervansarayı: Sivas İli, Kangal İlçesi, Alacahan Kasabası merkezindedir. Sivas-Malatya karayoluna 200 metre mesafededir. 

          Kervansaray; dikdörtgen planlı, kapı kısmı ön çıkıntılı olarak, siyah ve beyaz kesme taştan yapılmıştır. Girişte geniş bir mekandan sonra sağ ve solda bulunan han kısmına geçilir. Bu kısımlar kalın kolonlar üzerine oturan kemerlerle bağlı tonozlarla örtülüdür. Kolonların taşları ekseriyatla erimiş ve kırılmıştır. Giriş kapısının karşısında iki oda bulunmaktadır. Kervansarayın iç tabanı topraktır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

          H.1046, M.1625 yılında Halil Katip tarafından inşaa edilen yapı bir Osmanlı mimarisidir. Yapı bir çok defa onarıma tabi tutulmuş en son 1976 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce dış cephe taş kaplaması, üzeri 7 cm. demirli mozaikle örtülmüştür. Fakat yapılan onarım yetersiz olup, kervansarayın iç duvarları ve tonozları nemlenerek çürümektedir.

Kurşunlu Hamam: Sivas'ın en büyük hamamıdır. 1576 yılında Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kadın ve erkek bitişik çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Klasik Osmanlı hamamlarının tüm belirgin özellikleri görülür.

Meydan Hamam: Meydan Camisi karşısındadır. 16.yüzyıl yapısı olup, oldukça yıkıktır. Dört eyvanlı ve kubbe örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

Yıldız Köprüsü: Sivas Ankara karayolu 30.km sinde Yıldız ırmağı üzerindedir. Selçuklu dönemine ait bir köprü olup, döşeme uzunluğu 70 m.dir. Sivri kemerli ve 13 gözlüdür.

Eğri Köprü : Sivas'ın 3 km güney doğusunda, Sivas-Malatya eski karayolu ve Kızılırmağın üzerinde 18 kemerli bir köprüdür. Uzunluğu 179.60 m.; eni 4.55 m.dir. En büyük kemer açıklığı 7.70 m.dir. Aynı doğrultuda olmadığı için eğri köprü denilmiştir. Köprünün kitabesi olmadığı için hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

Kesik Köprü: Sivas'ın 10 km. güneybatısındadır. 13. Yüzyıl Selçuklu yapısıdır. Biri 17, diğeri 2 gözlü iki bölüm bir yolla bağlanmıştır.

Boğaz Köprü: Sivas'ın 10 km. doğusundaki köprü, ortaçağa tarihlenmektedir. Sivri kemerli, altı gözlüdür.

Şeyh Çoban Çeşmesi: Çeşme kesme taştan yapılmış dikdörtgen bir alan üzerine oturtulmuş, daire kesitli bir kemer içerisinde ayna taşı bulunur. Ayna taşının üç bölümünü çeviren yazı kuşağı iki satırlıdır. 0.42x0.80 cm. boyutlarındadır. Dikdörtgen prizma şeklindeki yalak taşı sonradan toprakla dolmuş ve çukurda kalmıştır. Çeşmenin yapılış tarihinin üzerindeki kitabeden 1323 (H.723) tarihi olduğu anlaşılmaktadır.     

Sivas Kalesi : Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir.  Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, Kadıburhaneddin Devleti ve Osmanlı dönemlerinde tamir edildiği kaynaklarda yazılıdır. Aşağı ve yukarı kale olarak iki kısımdan yaptırılmıştır. Bugün aşağı kaleden herhangi bir kalıntı bulunmamakta olup, yukarı kale tabir edilen yerin kalıntıları üzerinde gazino ve çay bahçeleri  bulunmaktadır.

Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi: 4-11 Eylül 1919'da Sivas Kongresinin yapıldığı binadır. 1981 yılına kadar okul (lise) olarak kullanılan bina; onarım ve teşhir tanzimi gerçekleştirilerek, 1990 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır.

          İçinde; Sivas Kongresi'ne ait dokümanlar, Atatürk'ün kullandığı özel eşyalar, Atatürk'e ait resimler ve yöreye ait etnografik eserler sergilenmektedir.  

Tel: (+90-346) 221 04 46

Ziyarete açık saatler : 08.00-17.00

Aşık Veysel Müzesi : Şarkışla ilçesinin Sivrialan Köyündedir. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'in öldüğü güne kadar yaşadığı evdir. Ölümünden sonra müze haline getirilmiştir. Müzede Aşık Veysel'e ait eşya, resimlerle yöreye ait el sanatları sergilenmektedir. Müze Sivas'a 113 km., Şarkışla İlçesine30 km. uzaklıkta olup yolu asfalttır.

Jandarma Binası : Hükümet meydanında yer alan Jandarma binası kitabesinden anlaşıldığına göre Vali Reşit Akif Paşa zamanında 1908 yılında Jandarma dairesi olarak yapılmıştır. Halen Jandarma Komutanlığınca kullanılmaktadır.       

Ziyabey Yazma EserlerKütüphanesi: Sivas'ın ileri gelenlerinden Yusuf Ziya Başara tarafından 1908 yılında Kütüphane olarak yaptırılmıştır. Yapı, 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca onarıma alınarak, 1983 yılında tamamlanmış ve kütüphane olarak hizmete açılmıştır.

Hükümet Konağı :Vali Halil Rıfat Paşa tarafından 1884 tarihinde yaptırılan yapının iki katı kesme taş örgülü, üçüncü katı ise ahşap olarak inşa edilmiştir. Geçirdiği bir yangın üzerine üçüncü katı tamamen yanmış, bir ve ikinci katının sadece duvarları kalmıştı. Yapılan büyük çaplı onarımla eski görünüşüne getirilmiş Hükümet Binası olarak hizmet vermektedir.

Sivas Evleri (Konaklar):Sivil mimari eserlerimiz içinde Sivas evlerinin önemli bir yeri vardır. Sivas evlerinin gelişimi özellikle 19.yy'ın  ikinci yarısından sonra başlamıştır. Evler; bodrum, zemin kat ve birinci kat olarak yapılmıştır. Bazı evlerde köşk bulunur. Bodrum; ambar ve depo olarak kullanılır. Haremlik-selamlık düzeni, avlunun fonksiyonuna uygun bir biçimde düzenlenişi gibi evle beraber bütünü oluşturan parçaların en ufak ayrıntısına kadar yerli yerine yerleştirildiğini görmekteyiz.

          Yaygın plan tipi, iki yüzlü iç sofalı ve üç tarafı odalı dış sofalı tiptir. Cephe düzenlemelerinde çıkma vardır. Çıkmalar nedeniyle birinci kat odaları geniş ve bol pencerelidir. Evler genellikle güneye bakar.

          Tezyinat olarak ahşap, alçı ve kalem işi görülür. Tavanlar çıta kari tekniği ile yapılmıştır. İnce bir ustalık sergilenir. Alçı süsleme her evde görülebilir. Kalem işi daha az yaygın bir süsleme tarzıdır.

 İnönü Konağı: İnönü Müzesi, Sivas Belediyesinden Sivas İl Özel İdare Müdürlüğünce satın alınarak 2001 yılında restore edilip, 4 Eylül 2002 tarihinde İnönü Konağı adı altında hizmete açılmıştır.

Türkiye'nin 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1891-1897 yılları arasında orta öğrenimini Sivas'ta yaptığı yıllarda ikamet ettiği tipik bir Sivas evidir. Konakta tarihi değer taşıyan silah, bakır, küçük el sanatları, sikkeler, Gürün şalları, üç etek  elbiseler, el işlemeli etnografik eserler ve İnönü'nün fotoğrafları ile evde kaldığı zaman kullandığı eşyalar sergilenmektedir.
  

Susamışlar Konağı: Bugünkü konağın girişinin üstündeki köşk kısmı ile konağın önündeki çeşme 1815 yılında Benderli Ali Ağa tarafından yapılmıştır. Konağın diğer kısımlarının bu tarihe yakın bir tarihte yapılmış olduğu söylenebilir.

          Bugün bina yedi ana bölümden teşekkül etmiştir.1.Giriş kısmının sağ tarafında yaşlılar ve evlilerin oturduğu oda. 2. Girişin sol kısmında gençler ve bekarların kaldığı oda. 3. Semahane

4.Semahanenin sağ tarafında çilehane 5. Mutfak 6. Semahanenin 2.katında  kadınlar kısmı. 7. 2.katta misafir köşkü.

          Bu haliyle Sivas Belediyesi tarafından restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulan konak, Ali Baba ailesinin son sakinlerinden olan Susamışlar'ın (Mehmet Nuri Susamış ve oğulları)adına izafeten Susamışlar Konağı olarak adlandırılmıştır. 

Konak Tel : (+90-346) 221 39 96
Ziyarete açık saatler : 08.00-21.00

Abdi Ağa Konağı: 1830 yılında geç Osmanlı mimarisi üslubunda yapılmış, tipik bir geleneksel Türk evidir. Kültür Bakanlığınca tescil edilmiştir.

 Sivas'ın köklü ailelerinden Rahatoğulları'nın soyundan Abdi Ağa tarafından yaptırılmış ve ailenin temsilcisi Yücel Mutlu tarafından Sivas Belediyesine bağışlanmıştır.

Konak Tel : (+90-346) 224 28 59
Ziyarete açık saatler : 08.00-19.00


 

 

 

anasayfa | birlik hakkında | kaplıca suyunun özellikleri | foto galeri | video galeri | konaklama | Sivas Hakkında  | iletişim bilgileri

 

SICAK ÇERMİK TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜM HAKLARI SAKLIDIR.