anasayfa    |    birlik hakkında     |    kaplıca suyunun özellikleri    |    foto galeri   |    video galeri     |    konaklama     |     Sivas Hakkında     |     iletişim bilgileri   
   
 

 DUYURU VE İLANLAR

 

» Sıcak Çermikte Rehabilite Çalışmaları

Uzun sürededir her bakımdan tadilata alınan Sıcak Çermik Kaplıcamız şimdi daha güzel... devamı »


» Sıcak Çermikte Rehabilite Çalışmaları

Uzun sürededir her bakımdan tadilata alınan Sıcak Çermik Kaplıcamız şimdi daha güzel... devamı »


» Sıcak Çermikte Rehabilite Çalışmaları

Uzun sürededir her bakımdan tadilata alınan Sıcak Çermik Kaplıcamız şimdi daha güzel... devamı »


 

 BAĞLANTILAR

  Sivas İl Özel İdaresi
  Sivas Belediyesi
  Kalın Belediyesi
  Resmi Gazete
  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

İNANÇ TURİZMİ

Ulu Camii: Sivas Müzesinde bulunan kitabesine göre 1196-1197 yılında Kızıl Arslan Bin İbrahim tarafından yaptırılmıştır. 31x54 m. İç ölçülerinde ve yaklaşık 1674 m2’lik bir alana oturan dikdörtgen planlı camiinin üst örtüsü düz dam şeklindedir. Güney duvarına dik olarak uzanan 11 sahanlı asıl ibadet alanında toplam 50 yığma ayak bulunmaktadır. 13.yüzyılın ilk yarısında inşaa edilen tuğla örgülü silindirik gövdeli minaresine 116 basamakla çıkılmaktadır. sekizgen kaidesinde kufi yazı şeritleri, firuze renkli sırlı tuğladandır.

Kale Camii : İl Merkezinde , Selçuk Parkı içerisindedir. Giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre, III.Sultan Murad'ın vezirlerinden Sivas Valisi Mahmud Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır.

            Sivas'ta Osmanlı dönemi camilerinin ve eserlerinin en güzelidir. Asıl ibadet alanı kare planlı ve üzeri kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülüdür.

            Kare planlı asıl ibadet alanının üzerini örten oldukça yüksek olan kubbeye geçişler; dıştan onikigen tanbur ve üzerinde onaltıgen kasnak yer almaktadır. Caminin beden duvarları kasnak ve tanburu kesme taştan inşaa edilmiştir. Ayrıca mihrap ve minberi mermerden olup, stalaktitlerle süslenmiştir. Kuzeybatı köşesinde camiye bitişik ve dışa taşıntılı olarak inşaa edilen minare kaidesi ve papuç kısmıtaştandır. Papuç üzerinde yükselen tuğla örgülü minare gövdesi onaltıgendir. 6 sıra kirpi dizeli şerefe altına sahip minarenin korkuluğu taşlarla çevrelenmiş, tuğla örgülü petek kısmının üzeri dıştan kurşunla kaplı sivri bir külahla sonuçlandırılmıştır.

            Plan tertibi; mimarı üslubu, süsleme elemanları ve ince uzun zarif minaresi ile Osmanlı dönemi camilerinin bütün güzelliklerine sahip bir eserdir.

Kale Camii (Divriği): 1180 yılında Süleymen Şah oğlu Emir İshak tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Maragalı Firuz'un oğlu Hasan'dır. Kale Camii Türklerin en eski yapılarından biri olması sebebiyle çok büyük önem arzetmektedir.

Çifte Minareli Medrese: İlhanlı veziri Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Hadisi ilmi okutulan medresenin sadece doğu yönündeki asıl cephesi ayakta kalmıştır.

            Ön yüz, ortada iki minareli taç kapı, iki yanda pencere ve köşe kuleleri ile kompoze edilmiştir. Ön yüzdeki süslemeli yerleştirilen pencerelerde bir simetri aranmamıştır. Cephedeki taş süsleme ve oran itibariyle mimari bir olgunluğun yanı sıra aynı süslemeyi tekrardan kaçınan bir anlayışın hakim olduğu göze çarpar. Böyle bir uygulama ile daha canlı hareketli, ışık-gölge oyunlarını kuvvetlice hissettiren bir cephe elde edilmiştir. Kesin olmamakla birlikte eserin mimarının Kelük bin Abdullah olduğu sanılmaktadır.

Şifaiye Medresesi : İl merkezinde Selçuklu parkı içerisinde, Çift Minareli Medresesinin tam karşısındadır. 1217 yılında Selçuklu Sultanı I.İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu Tıp sitelerinin ve hastanelerinin en eski ve en büyük boyutlarındandır. 1220 yılında vefat eden I.İzzeddin Keykavus, vasiyeti üzerine çok sevdiği Sivas'taki Şifaiye Medresesinin güney eyvanındaki türbede ailesi ile birlikte yatmaktadır

Gök Medrese: Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin  Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Mimarı Konyalı Kaluyan'dır. Taç kapı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki mavi çinilerden dolayı Gök Medrese adını almıştır. Plastik Sanatların şaheserlerinden olan taç kapıda mermer malzeme kullanılmış olup, Taç kapısının üst iki köşesinde iç içe girmiş hayvan motifleri vardır. Medreseye girişte sağda mescit, solda ise Dar-ül Hadis bölümü mevcuttur.

Avlunun kuzey ve güneyinde altı sütun üzerine inşaa edilmiş kemerli bir revak bulunmaktadır. Bu revakın gerişinde küçük kapılardan hücrelere geçilir. Doğu yönündeki ana eyvanı yıkılmış yerine mevcut taş ve kitabelerle bir duvar örülmüştür. Kuzey ve güneyindeki yan eyvanların içi çini  tezyinatla süslüdür.

Buruciye Medresesi : Anadolu Selçuklu Sultanı III.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında dnemin ileri gelenlerinden Hibetullah Burucerdi oğlu Muzaffer tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Taç kapıdaki taş işçiliği ile girişin solunda yer alan türbe çinileri önemlidir. Dört eyvanlı ve ortası açık avlulu güzel bir Selçuklu Medresesidir.

Şeyh Hasan Bey Kümbeti (Güdük Minare): Kare kaide üzerine, silindirik tuğla örgülü bir gövdeye sahip oluşu ve kısa minareye benzemesinden dolayı halk arasında Güdük Minare adıyla şöhret bulmuştur. 1347 yılında vefat eden Ertana oğullarından Şeyh Hasan Bey için yaptırılmıştır. Türbede bulunan siyah mermer sanduka Şeyh Hasan Bey'e aittir.

Ahi Emir Ahmed Türbesi : Kümbetin yapılış tarihi bilinmemekte, ancak 1333 tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. Kesme taştan sekizgen olarak yapılmış konik çatılıdır. Giriş kapısı kuzeyde, ışık menfezi ve cenaze kapısı ise doğu cephesinde yer almaktadır.

Şeyh Çoban Türbesi: Sivas'ta 14.yy. ilk yarısına ait eserler arasında yer alan türbeye ait kitabe yoktur. Aynı adla anılan çeşmenin 1323 (H.723) tarihli kitabesinden türbeyle aynı tarihte yapıldığı sanılmaktadır.

Abdulvahab Gazi Türbesi: Sivas'ın kuzeyinde Yukarı Tekke tepesinde yer alır. İnşaa tarihi olarak 17.yy.ortaları kabul edilmektedir. Sivas Halkının önem verdiği ve sıkça ziyaret edilen bir türbe olup,Anadolu'nun fetih devri evliyası olarak bilinmektedir.

Şemsettin Sivasi : Kırka yakın eser sahibi, alim, fazıl ve arif bir zat olan Şemsettin Sivasi, Halvetiye tarikatına bağlı Şemsiye kolunun kurucusudur. 1520 yılında ile'de dünyaya gelmiştir. 1597 yılında Sivas'ta vefat etmiştir. Türbesi Meydan Camii'nin avlusu içinde bulunmaktadır. Şiirlerinden bir bölümü "Şemseddin Sivasi Divanı" adı altında neşredilmiştir (1984).

 

anasayfa | birlik hakkında | kaplıca suyunun özellikleri | foto galeri | video galeri | konaklama | Sivas Hakkında  | iletişim bilgileri

 

SICAK ÇERMİK TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜM HAKLARI SAKLIDIR.